top of page
handgemaakte kandelaars

WINKELBELEID

We hebben Rodeo Rose opgericht met één doel: we wilden onze klanten een eerlijke, lonende en fijne shoppingervaring bieden. We doen zaken volgens dezelfde waarden en we weten dat een betere dienstverlening leidt tot trouwe klanten. Ons winkelbeleid staat hieronder beschreven, neem het rustig door en neem contact met ons op als je meer wilt weten!

ONS VERZENDBELEID

Hoe werkt het

We doen ons best jouw bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden. In de regel betekent dit dat jouw bestelling binnen 2 werkdagen op de bus gaat. M.u.v. pre-orders en bestellingen op maat.

RETOURNEREN EN TERUGBETALINGEN

Hoe het werkt

Zijn er problemen met je bestelling of is deze niet naar wens? Jammer, maar dit kan natuurlijk gebeuren. Indien u een product wilt retourneren vragen we u om ons hiervan binnen 7 werkdagen per mail op de hoogte te stellen. Nadat u van ons een instructie terug heeft ontvangen kunt u het product volgens deze instructie naar ons retourneren. Na ontvangst van het (onbeschadigde) product zal het betaalde bedragen minus verzendkosten aan u worden geretourneerd.

Meer informatie

IMPRINT

Rodeo Rose

Postadres:
Wethouder Traplein 21
5051 BE, Goirle
Nederland
Telefoon: +31 (0) 6 22635947
E-mail: welkom@rodeorose.nl
Website: www.rodeorose.nl
Bevoegde vertegenwoordiger: F. Leemans-Vos en M. Rijkers-Idema
KVK-nummer: 78741920


 

Meer informatie

ONS PRIVACYBELEID

Jouw gegevens zijn veilig

Privacy Statement

 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

 

Over ons
Rodeo Rose, gevestigd aan Wethouder Traplein 21 te Goirle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rodeorose.nl
Wethouder Traplein 21, 5051 BE, Goirle

 

Femke Leemans is degene die zich bezighoudt met gegevensbescherming binnen Rodeo Rose. Zij is te bereiken via welkom@rodeorose.nl

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Rodeo Rose verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, product(en) hebt aangeschaft en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Informatie met betrekking tot de activiteit
– Bankrekeningnummer voor betalingen

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Ook verzamelen wij geen gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@rodeorose.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Doel gegevens

Rodeo Rose verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je gegevens worden gebruikt om een voorstel of dienst of product aan te bieden

  • Verzenden van onze nieuwsbrieven

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Het afhandelen van de betaling

 

4. Opslag periode

Rodeo Rose bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. 

 

5. Doorgifte aan derden

Rodeo Rose verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan onze transporteur voor het leveren van uw product. Nooit voor marketingdoeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rodeo Rose gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rodeo Rose gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk door Google analytics. Deze dienen om het websitegebruik te analyseren, zodat wij de website kunnen verbeteren.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rodeo Rose en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@rodeorose.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak (als je dat wilt) in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Rodeo Rose wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rodeo Rose neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via welkom@rodeorose.nl 

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Beleid? Stuur ons dan een email (zie contact)

 

9. Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Meer informatie
bottom of page